Prenumeruokite Ateities žurnalą

 

JAV prenumeratos kaina: $45 (USD)
Dovana – prenumerata Lietuvos mokyklai ar kuopai: $20 (USD)
Aukos priimamos (jei kas nori palikti paskirti redaktorės nuožiūrai)
Čekius rašyti (pay to the order of): Lithuanian Catholic Federation Ateitis.
Memo (“M” ar “subject”) linijoje rašyti: Ateities prenumerata

Čekius siųsti:
Ramunė Kubilius
808 Judson, 3B
Evanston, IL 60202
USA