Ateitininkų namų valdyba

2015-2016 Ateitininkų namų valdyba

2015-2016 Ateitininkų namų valdyba

Valdyba

Pranutė Domanskienė, narė
Raminta Marchertienė, narė
Kostas Stankus, narys

Dainė Quinn, pirmininkė
Loreta Grybauskienė, vice-pirmininkė
Rimantas Gurauskas ir Rita Kaufmanienė, sekretoriai
Žibutė Pranckevičienė, iždininkė