2019-2022 m. ŠAA taryba

DARIUS POLIKAITIS - tarybos pirmininkas

DAINA ČYVIENĖ - vicepirmininkė

RITA BUREIKAITĖ KAUFMANIENĖ - sekretorė

ELIGIJUS SUŽIEDELIS - Iždininkas

MARIJA ČYVAITĖ

RIMA GIRNUVIENĖ

ALGIRDAS LUKOSEVIČIUS

EGLĖ PAULIKIENĖ

GRASILDA REINYTĖ PETKUS

VYTAS SUŽIEDELIS

2016-2018 m. ŠAA taryba ir valdyba

prelatas Edmundas Putrimas- dvasios vadas
Tomas Girnius, PhD – tarybos pirmininkas

Vytas Maciūnas – valdybos pirmininkas
Rita Kaufmanienė – sekretorė
Eligijus Sužiedelis – iždininkas
Algis Norvilas, PhD
Augustinas Idzelis, JD, PhD
Simona Minns
Roma Kuprienė, PhD

Andrius Kazlauskas, PhD

Algirdas Lukoševičius, PhD

Vida Kuprytė

 

Keletas nuotraukų iš Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybos ir Valdybos susirinkimo Ateitininkų Namuose Lemonte, IL 2016-04-16 bei susitikimo su sąjungų atstovais.

Spauskite ant nuotraukos, kad pamatyti sekančią nuotrauką (10 R. Satkausko nuotraukų).

 

 

Keletas nuotraukų iš Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybos pirmininko  Dr. Tomo Girniaus ir Valdybos pirmininko Dr. Remigijaus Satkausko susitikimo su rytų pakraščio ateitininkais piknike pas Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolyne Putname, CT 2015 metų liepos 26 dieną.

Spauskite ant nuotraukos, kad pamatyti sekančią nuotrauką ( 20  R. Satkausko nuotraukų).

 

 

Keletas nuotraukų iš Šiaurės Amerikos Ateitininkų metinio narių susirinkimo Lemonte 2015-06-06

Spauskite ant nuotraukos, kad pamatyti sekančią nuotrauką ( 33 R. Satkausko nuotraukos).

 

 

Keletas nuotraukų iš Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybos ir Valdybos susirinkimo Lemonte,IL Ateitininkų namuose 2014-11-01

Spauskite ant nuotraukos, kad pamatyti sekančią nuotrauką ( 26  R. Satkausko nuotraukos).

 

 

Keletas nuotraukų iš Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybos  susirinkimo Lemonte,IL Ateitininkų namuose 2014-05-03 Sielovados konferencijos metu

Spauskite ant nuotraukos, kad pamatyti sekančią nuotrauką ( 34 R. Satkausko nuotraukas).

 

Keletas nuotraukų iš Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybos ir Valdybos susirinkimo Čikagoje 2013-05-04

Spauskite ant nuotraukos, kad pamatyti sekančią nuotrauką ( 9 R. Satkausko nuotraukos).