2019 m. ateitininkų stovyklos

Sendraugių ateitininkų I stovykla Dainavoje

2019 m. liepos 21-27 d.
registruokites

Sendraugių ateitininkų II stovykla Dainavoje

2019 m. liepos 15-20d. 
informacija

Ateitininkų studijų savaitgalis Dainavoje


informacija

Ateitininkų stovyklos Lietuvoje

informacija

Rytų pakraščio ateitininkų sendraugių savaitė Kennebunkport miestelyje

2019 m. rugpiūčio 3-9 d.

Informacija

Moksleivių stovykla Dainavoje

2019m. birzelio 30- liepos 7d.
informacija

Jaunučių stovykla Dainavoje

2019 m. liepos 7-14d.
informacija | registruokites

Kalifornijos jaunučių stovykla