Jaunųjų Ateitininkų Sąjunga (JAS)

APIE MUS

Jaunųjų Ateitininkų Sąjunga (JAS) yra dalis Šiaurės Amerikos Ateitininkų organizacijos.

Jaunieji ateitininkai veikia kuopomis, bei dalyvaujant stovyklose. Mūsų sąjunga yra vaikams nuo penkių metų iki trylikos metų amžiaus. Šiuo metu kuopos veikia Chicago, Los Angeles, Cleveland, New York ir rytų pakraštyje.

JAS STOVYKLA

2019 m. JAS Dainavos Stovykla vyks liepos 7-14d. 

JAS Stovyklos Bendra Informacija ir Taisyklės

Registracija JAS 2019 Stovyklai jau pasibaige.

Ačiu uz supratimą. 

Ką Atsivezti i Stovykla

2018 Stovyklos Laikraštėlis 

Laikraštėlio Nuotraukos (pamokos, vakarinės programos)

Laikraštėlio Nuotraukos Sporto Šventė

KUOPOS

JAV šiuo metu veikiančios kuopos: (galima susisiekti su kuopos globėjomis elektroniniu paštu)

Klevelando “Maironio”
Aida O'Meara

Čikagos “Daumanto-Dielininkaičio”

Elena Harris   jascikaga@ateitis.org  

Los Angeles “kun. Stasio Ylos”
Andrea Memėnienė andrea@lightswitchcx.com

New Yorko “Marijos Pečkauskaitės”
Milda Palubinskaite: mildapalubinskas@yahoo.com


JAS Centro Valdyba

Rita Bieliauskiene, Alda Polikaitiene, Ramona Vaikutiene

Jas@ateitis.org