Jaunųjų Ateitininkų Sąjunga (JAS)

APIE MUS

Jaunųjų Ateitininkų Sąjunga (JAS) yra dalis Šiaurės Amerikos Ateitininkų organizacijos.

Jaunieji ateitininkai veikia kuopomis, bei dalyvaujant stovyklose. Mūsų sąjunga yra vaikams nuo penkių metų iki trylikos metų amžiaus. Šiuo metu kuopos veikia Chicago, Los Angeles, Cleveland, Boston, New York ir rytų pakraštyje.

STOVYKLOS

2017 m. JAS Dainavos Stovykla vyks liepos 15-23 dienomis. 

ATVYKIMAS Stovyklautojus kviečiame atvykti į stovyklą liepos 15 d. nuo 3:30 iki 4:30 val. (EDT) Michigano laiku. Kiekvienam stovyklautojui bus iš anksto paskirtas kambarys ir lova.

IŠVYKIMAS Vaikai baigia stovyklauti sekmadienį, liepos 23d., po vėliavų pakėlimo. Vaikus galima pasiimti nuo 10:00 iki 11:00 v.r. (EDT) Michigano laiku. Labai svarbu vaikus laiku atsiimti kadangi sekancia stovykla prasideda po pietu.

JAS Stovyklos Bendra Informacija ir Taisyklės

Ką Atsivezti i Stovykla

 

KUOPOS

JAV šiuo metu veikiančios kuopos: (galima susisiekti su kuopos globėjomis elektroniniu paštu)

Klevelando “Maironio”
Vida Sasnauskienė vidavytauras@mac.com
Gaja Milevičienė ibgaja@aol.com

Čikagos “Daumanto-Dielininkaičio”

Elena Harris  jascikaga@ateitis.org 

Šiaurės Čikagos “Adelės Dirsytės”
Regina Čyvaitė regina.cyvas@gmail.com

Los Angeles “kun. Stasio Ylos”
Žydra van der Sluys Zydra.VanDerSluys@lmu.edu
Andrea Memėnienė andrea@lightswitchcx.com
Angelė Jarasunienė angeleromas@yahoo.com

New Yorko “Marijos Pečkauskaitės”
Milda Palubinskaite: mildapalubinskas@yahoo.com
Juratė Žukauskienė julie@urbantechelectric.com

Bostono
Simona Minns simona.minns@gmail.com

Jas@ateitis.org