Dievo Tarnas Kunigas Alfonsas Lipniūnas

kun Vitalijus Kodis.jpg

Kun. Vitalijus Kodis

Kun. bažn. t. lic. Vitalijus Kodis buvo paskirtas Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacinės bylos postulatoriumi. Beatifikacinė byla yra teisinis procesas, o postulatorius atstovauja ieškovą. Šiuo metu yra vykdomas tyrimas Dėl Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo, kankinystės, taip pat dėl kankinystės garso ir dėl patiriamų malonių per Dievo tarno užtarimą.

Per Marijos radiją Lietuvoje spalio 31 dieną 9:00 valandą buvo laida “Katechezė”, Kun. Vitalijus Kodis kalbėjo apie kunigą Alfonsą Lipniūną. Jei norėsite, tai 22:30 Lietuvos laiku bus laidos kartojimas. Arba galima pasiklausyti ir kitu laiku adresu www.marijosradijas.lt archyve.