Ateitininkų namų valdyba

2019-2020 teitininkų namų valdyba

2019-2020 teitininkų namų valdyba

Valdyba

Lionė Kazlauskienė

Daina Čyvienė

Marijus Kriaučiūnas

Ex Officio Vida Maleiškienė ir Pranutė Domanskienė

Dainė Quinn, pirmininkė
Loreta Grybauskienė, vice-pirmininkė
Rimantas Gurauskas ir Ramunė Motekaitienė sekretoriai
Žibutė Pranckevičienė, Reda Blekienė - iždininkės