2016m. Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas Ateitininkų namuose Lemonte rugsėjo 25 dieną.

 

2016m. Šiaurės Amerikos Ateitininkų Narių Susirinkimas vyks Ateitininkų Namuose Lemonte,IL rugsėjo 25 dieną.

Internetinis dalyvavimas organizuojamas: 

 • Bostone (kontaktas: Simona Minns simona.minns@gmail.com)
 • Filadelfijoje (kontaktas Vytas Maciūnas VytM@aol.com) 
 • Los Angeles (kontaktas inasp@ca.rr.com)
 • Niujorke (kontaktas Rany Chacar rany.chacar@gmail.com)

2016m. Šiaurės Amerikos Ateitininkų Narių susirinkimo darbotvarkė

2pm (CST) - Susirinkimą pradedame nuoširdžia Malda

 • Sveikinimas- Dr.Tomas Girnius,

2:10 - Pristatymas kandidatų į Taryba 2016-2019 kadencijai:

 • Dr.Tomas Girnius(Bostonas),
 • Dr.Roma Kuprienė(Čikaga), 
 • Vida Kuprytė (Čikaga)
 • Dr. Algirdas Lukoševičius (Niujorkas), 
 • Eligijus Sužiedelis (Bostonas)

2:20 - Balsavimas

2:45 - Veiklos pranešimai

 • ŠAAV - Dr. Remigijus Satkauskas,
 • ŠAAT - Dr. Tomas Girnius, Sąjungos ir vietovės
 • Finansinė ataskaita - Eligijus Sužiedelis, iždininkas
 • Diskusiniai klausimai

4:00 - Baigiame susirinkimą su įkvepiančiu Ateitininkų Himnu