2016 m. Šiaurės Amerikos ateitininkų vasaros stovyklos

Visų stovyklų ir savaičių rengėjai praneš registracijos informaciją netolimoje ateityje.

  • MAS (Moksleivių ateitininkų sąjungos) stovykla Dainavoje:  liepos 9 d. – liepos 16 d.
  • JAS (Jaunųjų ateitininkų sąjungos) stovykla Dainavoje:  liepos 16 d. – liepos 24 d.

Norintys dirbti JAS stovykloje turi išpildyti formą, randamą www.mesjas.org iki kovo 15 d. Informacija: atjaunuciai@gmail.com

  • Los Angeles, CA JAS ateitininkų stovykla:  liepos 16 d. – liepos 24 d.
  • Sendraugių ateitininkų I stovykla Dainavoje:  liepos 24 d. – liepos 31 d.
  • Sendraugių ateitininkų 2 stovykla neįvyks šiais metais
  • Rytų pakraščio ateitininkų studijų ir poilsio savaitė lietuvių pranciškonų sodyboje (Kennebunkport, ME): rugp. 6 – 13 d.

I. DIdžbalienės nuotrauka iš 2015 m. Sendraugių I stovyklos Dainavoje