Ateitininkų federacijos suvažiavimas Vilniuje: 2016 m. bal. 1-3 d.d.

Mieli ateitininkai,

su džiaugsmu pranešame, kad AF valdybos sprendimu, Ateitininkų federacijos suvažiavimas, vyks 2016 m. balandžio 1-3 dienomis Vilniuje.

Suvažiavimo metu pirmą kartą keturios AF sąjungos atsiskaitys už veiklą bei rinks naujas valdybas vieno renginio metu. Tikime, kad tai taps tradicija ir padės suvienyti visų kartų ateitininkus bendrai veiklai.
Skatiname visus ateitininkus šias dienas paskirti organizacijos reikalams ir dalyvauti suvažiavime. Labai kviečiame jungtis ir išeivijos ateitininkus. Nuoširdžiai prašome dalintis šia žinia vieni su kitais!

AF Valdyba

AF suvažiavimo 2015 m. Telšiuose vaizdas.