2018 Ateitininkų sendraugių savaitė Kennebunkporte

Šių metų rugpjūčio 4-10 dienomis vyks kasmetinė Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė tėvų Pranciškonų vasarvietėje, Kennebunk miestelyje, Meino valstijoje. Kas dar nėra svečiavęsi Kennebunk mietelyje, bus priblokšti nuostabaus grožio paplūdymiais, gamta ir saulėlydžiais ramių rugpjūčio vakarų metu. Ši ateitininkų stovykla tai ne tik galimybė praturtinti dvasią giliomis paskaitomis ir diskusijomis, pradžiugintį širdį plačia muzikinių koncertų pasiūla, tačiau ir pasisemti stiprybės visiems ateinantiems metams, pabūti dvasingoje aplinkoje ir susirasti naujų draugų.

Daugiau informacijos