ŠAAKalbos Torontas 2018

Šiaurės Amerikos sendraugiai ateitininkai suburia visus susidomėjusius į Torontą “ŠAAK 2018" konferencijai.  “ŠAAK“ tęsis nuo balandžio 6 d. iki balandžio 8 d, 2018.  Pirmoji ŠAAKonferencija/kalbos 2014 metais, Washington D.C., susilauk didelio susidomėjimo iš spaudos bei lietuvių bedruomenės.  Tos konferencijos pasisekimas užtikrino kad toliau ruošti tokius susibūrimus naudinga.  Savaitgalio užduotis - ugdyti save, užmegzti ryšius su lietuviais profesionalais.  SAAKalbos

- trumpo formato pristatymai, pasidalinant su dalyviais žiniomis, patirtimi, ir charizmu krikščioniškoje, akademinėje aplinkoje.

Prelegentai suvažiuoja iš JAV-ių, Kanados ir Lietuvos.  Savaitgalis prasidės balandžio 6 d. lyderiavimo pratimais - tikslas paruošti asmenis tolimesniam vadovavimui lietuviškose organizacijose.

Kviečiama visa lietuvių bendruomenė, ypač jauni lietuviai profesionalai.

Rengėjai: Šiaurės Amerikos sendraugiai ateitininkai  

Daugiau informacijos ir registracija  https://saaktorontas.wixsite.com/saaktorontas