2019 Ateitininkų sendraugių savaitė Kennebunkporte

Nedelskite – užsisakykite kambarius

  • Kambarius Pranciškonų svečių namuose vasarotojai pildo greitai, todėl skubėkite registruotis į Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitę. Žinių apie Kennebunkporto vietovę, Pranciškonų sodybą ir svečių namus rasite www.franciscanguesthouse.com. Užsisakykite kambarius skambindami į raštinę 207-967-4865. Nepamirškite paminėti, kad dalyvausite ,,ATEITIS WEEK”.

  • Ši savaitė tai ne tik galimybė praturtinti dvasią giliomis paskaitomis ir diskusijomis, pradžiugintį širdį plačia muzikinių koncertų pasiūla, tačiau ir pasisemti stiprybės visiems ateinantiems metams, pabūti dvasingoje aplinkoje ir susirasti naujų draugų.

Daugiau informacijos