PADĖKA

Padėka
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba dėkoja dr. Tomui P. Girniui, kadenciją baigusiam ŠAAT pirmininkui, ir jo vadovaujamai tarybai už atkaklią ateitininkiškos dvasios skatinimą siekiant įgyvendinti jos principus mūsų visuomeniniame, kultūriniame ir dvasiniame gyvenime.

Tomas+G+sm.jpg