Tarybos nario darbas

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas Dr. Tomas P. Girnius atsako į kelis dažnai užduotus klausimus apie tarybos nario darbą.

Kokios yra Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nario pareigos?
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nario pareigas galima skirstyti į dvi labai skirtingo pobūdžio grupes. Iš vienos pusės, tarybos nariai atsako už Šiaurės Amerikos ateitininkų (Lithuanian Catholic Federation ‚Ateitis‘) sveiką būseną kaip korporacija. Prižiūri, kad ataskaitos, registracijos, ir kitos formos, kurių reikalauja įstatymai, būtų tinkamai paruoštos ir laiku pristatytos...

Read More