Ateitininkų Namų Knygų Klubas: 2015 m. rugs. 2 d.

Ateitininkų namuose (Lemont, IL) nuo 2013 m. rudens vyksta knygų aptarimai bei diskusijos. 2015/2016 m. sezonas prasidės trečiadienį, rugsėjo 2 d., 10 v.r.

Bus diskutuojama knyga:
All the Light We Cannot See / Anthony Doerr
(lietuviškas vertimas: “Neregimioji šviesa”, leidykla: Alma littera, Iš anglų k. vertė Zita Marienė)

Jei turite klausimų apie Ateitininkų namų knygų klubą, rašykite Dainei Quinn: dainequinn@gmail.com

Jei sekate knygų klubo veiklą nuotoliniu būdu (gal knygas diskutuojate savo vietovėse), iki šiol diskutuojamų knygų sąrašą galima rasti čia.