Ateitininkų namų knygų klubo skaitomų knygų sąrašas

Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Drive, Lemont, IL) nuo 2013 m. rudens vyksta knygų aptarimai bei diskusijos.  Skaitomos knygos parašytos lietuvių ar anglų kalbomis, o diskusijos vyksta lietuvių kalba.Visi kviečiami dalyvauti.

Negalintiems dalyvauti knygų aptarimuose Ateitininkų namuose ar kitur gyvenantiems gal įdomu peržiūrėti diskutuotų knygų sąrašą, kurią nors iš šių knygą perskaityti, jas aptarti su savo šeimos nariais, draugais ar kolegomis. Malonaus skaitymo!

Read More