2017 m. Studijų Savaitgalis Dainavoje

2017 m. Studijų Savaitgalis Dainavoje

 

Mieli ateitininkai, draugai ir visi prijaučiantys, 

Pranešame, kad ŠAAT organizuojamas Studijų Savaitgalis ir ŠAA Metinis Narių Susirinkimas įvyks Darbo Dienos savaitgalyje, rugsėjo 1-4 dienomis, Dainavoje.

Studijų Savaitgalio prelegentų sąraše turime prof. Barbara Zurer Pearson (University of Massachusetts Amherst) knygos Raising a Bilingual Child autorę, biochemiką dr. Joną Dunčią (Newton, Pennsylvania) pristatant “Šiuolaikinius biotechnologijos sukeliamus įšūkius Ateitininkų pasaulėžiūrai” ir rašyt. Vilių Zalpį (Portland, Oregon) kalbant apie “Tautinio identiteto atradimą ir kalbos išmokymą jau suaugus – asmeninė biografija”.  Tėv. Lukas Laniauskas, SJ, dalyvaus su pašnekesiu apie Ateitininkų Sąjūdžio ateities misiją išeivijoje ir dr. Augustinas Idzelis savo pranešime pažvelgs į ateitininkų istorinį vaidmenį 1941 m. sukilime Lietuvoje.  Paskutinieji du prelegentai gyvena Chicago, Illinois.

Studijų Dienų metu vykstančiame Šiaurės Amerikos Ateitininkų suvažiavime bus kartu sprendžiami organizacijos einamieji reikalai.

Vakaro programoje girdėsime ŠAAT narę ir gerai žinomą muzikę Simoną Minns, o Tėv. Lukas taip pat maloniai sutiko būti mūsų Savaitgalio kapelionu.

Prašome įsidėmėti savaitgalio registracijos eigą: 

1) Užtikrinti, kad visi gavo šią informaciją, prašome nedelsiant atsiųsti Romai Kuprienei žinutę el-paštu mamaroma@gmail.com ir pranešti ar žadate dalyvauti savaitgalyje.

2) Šio el-pašto priede rasite registracijos formą, kurią prašome atsispausdinti, užpildyti ir atsiųsti Romai Kuprienei paprastu paštu adresu 752 Leesley Rd., Riverside, IL 60546 su $100 įmoka iki rugpjūčio 19 d.  

Laukiame Jūsų registracijos ir dalyvavimo 2017 m. Studijų savaitgalyje Dainavoje.

Registracijos anketą galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą: https://www.scribd.com/document/357156620/2017-Studiju-Savaitgalio-Registracijos-Forma?secret_password=K577zWdsDZ5layfNXUKr