Ateitininkų namų knygų klubo skaitomų knygų sąrašas

Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Drive, Lemont, IL) nuo 2013 m. rudens vyksta knygų aptarimai bei diskusijos.  Skaitomos knygos parašytos lietuvių ar anglų kalbomis, o diskusijos vyksta lietuvių kalba.Visi kviečiami dalyvauti.

Negalintiems dalyvauti knygų aptarimuose Ateitininkų namuose ar kitur gyvenantiems gal įdomu peržiūrėti diskutuotų knygų sąrašą, kurią nors iš šių knygą perskaityti, jas aptarti su savo šeimos nariais, draugais ar kolegomis. Malonaus skaitymo!

Jei turite klausimų apie Ateitininkų namų knygų klubą, rašykite Dainei Quinn: dainequinn@gmail.com


2016 m.

Sekantis susitikimas- 2016  m. rugp. mėn. 24 d.  10 v.r. 

Bus diskutojama knyga:
The End of the Affair / Graham Greene

Ankščiau diskutuotos knygos

(Sąrašas paskutinį kartą atnaujintas 2016.VI.7)

2016 m.

The Boys in the Boat / Daniel James Brown
The Last Runaway / Tracy Chevalier
The Moviegoer /  Walker Percy
Seven Storey Mountain / Thomas Merton (lietuviškas vertimas: Septynaukštis kalnas)

2015 m.

All the Light We Cannot See / Anthony Doerr (lietuviškas vertimas: "Neregimioji šviesa", leidykla: Alma littera)
Baltoji moteris / Emilija Liegut
Being Mortal: Medicine and What Matters in the End  / dr. Atul Gawande
Leaving Time / Jodi Picoult (lietuviškas vertimas: „Išsiskyrimo metas")
Pope Joan / Donna Woolfolk Cross (lietuviškas vertimas: "Popiežė Joana", leidykla: Alma littera)
St. Francis of Assisi / G. K. (Gilbert Keith) Chesterton
Trečias gyvenimas  / Romualdas Granauskas
Without You There Is No Us / Suki Kim

2014 m.

The Elegance of the Hedgehog / Muriel Barbery
Manėm kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–1944 m. / sudarytojos Dalia Stakytė Anysienė, Laima Petrauskaitė VanderStoep, Dalia Cidzikaitė
Orphan Train / Christina Baker Kline (lietuviškas vertimas: "Našlaičių traukinys")
Rome Sweet Home / Our Journey to Catholicism / Scott Hahn, Kimberly Hahn
Song of Willow Frost  / James Ford
Suspect / Robert Crais
To The Last Man / Jeff Shaara

2013 m.

Killing Jesus / Bill O'Reilly
Runaway  / Alice Munro
Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption / Laura Hillenbrand


Daugiau apie Ateitininkų namuose veikiantį knygų klubą galima sužinoti "Draugo" laikraščio "Iš ateitininkų gyvenimo" skyriuje 2015 m. sausio 10 d. numeryje. Straipsnio pavadinimas- "Mes visi esame knygų skaitymo aistruoliai"...